Yordam Kitap İdeolojiler kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Yordam Kitap İdeolojiler

Diyalektik Materyalizme Giriş Ünlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer'in 1927 yılında Moskova'daki Sunlight Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği “Modern Dünya Görüşü” dersinin notları. Thalheimer ço...

Kitap Türleri