Yargı Yayınevi Görevde Yükselme Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Yargı Yayınevi Görevde Yükselme Kitapları

Açıklama Yargı Yayınları GYS Türk Patent ve Marka Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Yönelik Konu Özetli ve Açıklamalı Soru Bankası * Türkiye Cumhureyeti Anayasası * 657 sayılı Devlet Memurları Kanun...

1. Bölüm • T. C. ANAYASASI 2. Bölüm • 2 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 3. Bölüm • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4. Bölüm • 1739 SAYILI MİLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 5. Bölüm • 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKININ KULANILMASINA DAİR KAN...

Kitap Türleri