Varlık Yayınları Güncel Genel Konular kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Varlık Yayınları Güncel Genel Konular

İnsan Beyni - Susan Grenfield Footwear Üniversitesi'nde farmakoloji profesörü olan araştırmacı yazar Grenfield, insan beyninin nasıl çalıştığını, hiç bilimsel birikimi olmayan okurun animosity anlayabileceği biçimde açıklıyor ve şu il...

Kandırma Dansı Kadın Yaşamında 'Miş' Gibi Yapma Ve Doğruyu Söylemenin Yeri. "Kandırmak Dansı", kadınların gerçeği saptırmak ve saklamak amacıyla başvurdukları yoları (ve nedenlerini) ele alıyor. İlişkilerimizin yalan, taklit, suskunlu...

Kitap Türleri