Weşanen Sitav tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Kısa Kürt Tarihi Bilinen class belgelere göre 'kurti' ve 'guti' isimleri M. Ö. 3. 0'lerde Yukarı Mezopotamya'nın Zagros dağ silsilesinde yaşayan Huri boylarına takılan isimlerdir. Kürtlerin bulunduğu coğrafya ile tarih boyunca yaptıkl...

Kitap Türleri