TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Eminönü hanlar bölgesinin tarihi cami-leri, kilise ve sinagogları, medreseleri, çeşmeleri, Sebileri, sıbyan mektepleri, kütüphane-leri, hamamları ve hanlarını kaynaklarıy-la birlikte, Fotoğraflar, plan ve krokiler eşliğinde toparlayan...

Kitap Türleri