Svagito R. Liebermeister tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

"Sevginin Kökleri" aile dizilimi ile ilgilidir. Bu yöntem çekirdek ailede (anne, baba kardeşler) ve orijinal ailede yaşanan tüm karmaşık olayları farketmek için son derece güçlü ve etkili bir yöntemdir. Çoğu zaman aile sistemine getir...

Kitap Türleri