Semih Gümüş tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

"Latin sanatının çağdaş dünyanın öğütücü yanları karşısında sürgit öldürüle gelmekte oluşu, doğrusu, inandırıcılığını yitirmiş savların hâlâ ikide bir ortaya atılışına dayanıyor. Romanın yok olup gideceğini bekleyenler, yaşlanıyorlar,...

Kitap Türleri