Marshall Mcluhan tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

". kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkilerde eşzamanlı 'alan'ı yeniden yaratmış olduğu-dur, öyle ki, insan ailesi artık 'küresel bir köy' koşulları altında yaşamaktadır. Şu anda sphere kabil...

Kitap Türleri