Librum Kitap tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

“Büyümenin en güçlü ilkesi insan tercihinde yatar. ” - George Eliot - Yöneticiniz “böl/yönet” stratejisini array uyguluyor? Zarar eden bir şirketin veya bölümün başına mı geçtiniz? Nereden başlamalısınız? Yanlış ve doğru iş yapış şek...

Bir çocuk öykülerle büyür, bir ülke öykülerle beslenir, destanlaşalarak vatan olur. Bu kitap bir ülkenin, bir tarihin izdüşümünde, gerçeğin anaforundan süzülerek gelen öykülerle Vatan’ın gerçek tanığı. Kurgusal bir classic ama aynı z...

Kitap Türleri