Gündönümü Yayınları tüm kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usulünde Kuralar Çatışması Hukuk kuralarının sosyal hayatı düzenleme işlevi ve özeliği, onun, değişen ve gelişen sosyal hayat ile paralel gitmesini de gerektirmiştir. Başka bir ifade ile, sosyal hayatın s...

Kitap Türleri