Sel Yayıncılık Genel Konular Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Sel Yayıncılık Genel Konular Kitapları

Körleşme - Elias Caneti Dünya edebiyatının başyapıtlarından smoke olduğu tartışmasız kabul edilen Körleşme, Almanya’government edebiyatın, politikanın kirli gölgeleri altında yitip gitmeye yüz tutuğu bir dönemde yazılmıştır. Ancak, El...

Panoptikon Sevgisizlik, güvensizlik, yalnızlık ve öfke. Sosyal hizmet görevlileri ve ıslahevi tehdidi dışında gerçek dünyayla bağını kesmiş kimsesiz yurt çocuklarının birer suç makinesine dönüşmekten başka şansı var mıdır? Uyuşturucu,...

Kitap Türleri