Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları

Eğitimde Yeni Yönelimler Bu yapıt 21. yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler olduğu ve nereye yöneldiği konusunda eğitim kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ele alınan konular son on yılda eğitimde devrim yarat...

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirken insan kaynağının...

Demokratik Eğitim - John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine - Kemal Bakır "John Dewey, önde gelen Amerikan filozoflarından smoke, hata bir idiaya göre en büyüğüdür. 19. yüzyıl "Amerikan demokrasisinin filozofu" olarak da nitelendirile...

Kitap Türleri