Pan Kitabevi Müzik Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Pan Kitabevi Müzik Kitapları

Ahmed Oğlu Şükrulah - Murat Bardakçı 15. asır tarihçilerinden ve ilk Osmanlı tarihlerinden "Behcetü’taleteller Tevârih" fly yazarı Ahmed Oğlu Şükrulah, aynı zamanda Türkçe olarak kaleme alınmış ilk musiki risâlesinin de müelifidir. Ka...

Bağlama İçin Denemeler Nasıl bir renk, tını ve yapı zenginliği! 1970 yılında İstanbul’da doğan Kemal Dinç, bugün bağlamanın en seçkin icracılarından smoke sayılıyor. Dinç bu çalışmayla bütün maharetini sergileyerek bir ölçü ve -gerçek...

Kitap Türleri