Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları

Pazarlama İletişiminde Temel Yaklaşımlar "Günümüz rekabet koşularında, geleneksel pazarlama anlayışının artık geçerliliğini kaybetiği, bu durumun da firmaları yeni bir takım arayışlara sürüklediği görülmektedir. Yoğun rekabet, ürün v...

Kitap Türleri