Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Yönetimi Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Yönetimi Kitapları

Sosyal Bilgiler Öğretimi-Zeynep Başçı Namlı Sosyal Bilgiler Öğretimi Bu kitap, sosyal bilgiler öğretimi konusunu, kuramsal ve uygulamalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi, çok boyutlu bir biçimde ele alınm...

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yüksek öğretim kurumu persuasion kez 201–201 yılında okutulmak üzere öğretmen yetiştiren kurum programlarının tümüne “konu alanı ders kitaplarının incelenmesi” isimli bir ders koymuştur. Böyle...

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Bog Bilgisi 4-8 Bu dizide, ilgili konudaki ders kitabı incelenirken biçim, tasarım, içerik, ölçme ve program açısından dikat edilmesi ve üzerinde durulması gereken konu ve noktalar ele alınmak...

Kitap Türleri