Motto Yayınları Din Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Motto Yayınları Din Kitapları

Kur’an’ın bizlere lütfetiği hususlardan biri de “tarihî olay”lardır. Bu olaylar, insanoğlunun gelişme seyriyle paralelik gösterir. Kur’an belirli bir zümreye değil bütün insanlığa gönderilmiştir. Tarih bilimi de bütün insanlığı ilgi...

Kitap Türleri