Metis Yayınları Genel Konular Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Metis Yayınları Genel Konular Kitapları

Dünyayı Bugünde Sevmek - (Hanah Arendt'İn Politika Anlayışı)-Fatmagül Berktay Dünyayı Bugünde Sevmek, periphery Hanah Arendt'chic politik düşüncesi "üzerine", periphery de politika, özgürlük, kimlik, hakikat, dayanışma, eylem gibi k...

Gece - Bilge Karasu Gece'de anlatılan tek tek, bölük pörçük durumların, konumların, gerçek yaşamla somut ilişkisi sürekli seziliyor satır aralarında. Okurun yakın geçmişte tanığı olduğu birçok toplumsal, tarihsel, kültürel deneyden ya...

Kitap Türleri