Librum Kitap Türk Dünya Siyaset Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Librum Kitap Türk Dünya Siyaset Kitapları

Bir çocuk öykülerle büyür, bir ülke öykülerle beslenir, destanlaşalarak vatan olur. Bu kitap bir ülkenin, bir tarihin izdüşümünde, gerçeğin anaforundan süzülerek gelen öykülerle Vatan’ın gerçek tanığı. Kurgusal bir classic ama aynı z...

Kitap Türleri