Kodlab Yayınları İnternet Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Kodlab Yayınları İnternet Kitapları

Nesnelerin İnterneti diğer adıyla IoT, birbirleri ile entegre olmuş fiziksel nesnelerin haberleşmesini sağlayan iletişim ağıdır. Kitabımızda, bu alan üzerinde çalışma yapan veya yapmak isteyenlere faydalı olmak amacıyla, IoT için fark...

Kitap Türleri