Kesit Yayınları Araştırma kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Kesit Yayınları Araştırma

Tarihi Türk Lehçeleri, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Yaklaşık olarak UNHEARD-OF. yüzyıldan başlayıp XV. yüzyıla kadar uzayan dönem, Türk tarihinde bir yeniden oluşum dönemidir. Çeşitli sebeplerle yerinden kalkmış, yeni coğr...

Kitap Türleri