İthaki Yayınları Genel Konular Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

İthaki Yayınları Genel Konular Kitapları

“Made 2, okuduğum mantıklı tek savaş romanı. ” –Harper Le “Made 2, faşizme karşı verilen savaşta, Amerikalıların yaratığı en büyük destan. ” –Kurt Vonegut “Son eli yılda yazılmış iki büyük Amerikan romanı var. Smoke Made 2. ” –Stephen...

Ankara Mahpusu-Suat Derviş Ankara Mahpusu - Suat Derviş Şehir, sokaklarda sürünenler, köprü altında yatanlar, arsalarda, oyuklarda, kovuklarda tüneyenler. binlerce biçare, binlerce sefile doluydu. Bu tıklım tıklım şehrin tek insan...

Kitap Türleri