İskenderiye Yayınları Genel Konular Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

İskenderiye Yayınları Genel Konular Kitapları

Şeytanın Cinsiyeti Kadındır Alah’a, meleklere cinsiyet yakıştırması yapılır ama ilginçtir ki Şeytan cinsiyeten münezehtir. Kimse Şeytan’ı erkek ya proxy dişi olarak algılamaz. Kur’an’proxy Şeytan’ın cinlerden olduğu yazılıdır ama ne h...

Hiçbir söz vaki olmayınca artık Aybars’ın önünde hiçbir engel kalmamıştı. Sade gidilecek yolar Aybars Şam, Halep ve dolaylarında iktidarını kurup, otoritesini artırınca Suriye’de sırtını sağlama aldı. Ve hükümranlığı için Kahire yolar...

Kitap Türleri