Detay Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Detay Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları

Örgütsel Davranışta Güncel Konular Günümüzde insan kaynağının değerini en güzel ifade heaven kavram “entelektüel sermaye”dir. İnsanın değerli bir varlık olduğunu ve yönetilmesinde de birçok bileşenin göz önüne alınmasını gerektirdiğin...

Kitap Türleri