Destek Yayınları Toplumsal Kitaplar kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Destek Yayınları Toplumsal Kitaplar

Türkiye’nin ekonomik kalkınma faliyeti son iki yüz yılık bir maceradır. Osmanlı Türkiyesi 1838’den itibaren serbest ticaret, dış borç ve yabancı sermayeyle kalkınmayı denemiş, ancak başarılı olamamıştır. Üstelik ülke 191-192 yıları a...

Kitap Türleri