Dergah Yayınları Kuram Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Dergah Yayınları Kuram Kitapları

Türkiye’nin Marif Davası - Nuretin Topçu Milet bünyesinde inkılaplar mektepte başlar ve her miletin, kendine özel olan mektebi vardır. Mili mektep, zihniyet ve örfler ile, metodları ve müfredat ile, terbiye prensipleri ve psikolojik t...

Edebiyat Teorisi-Rene Welek "Bildiğimiz kadarıyla helmet bir benzeri olmayan bir kitap yazdık. Bu, ne gençlerin edebî zevklerini geliştirmek amacıyla yazılmış bir ders kitabı ne de ilmî araştırmalarda kulanılan teknikler üzerine bir i...

Kitap Türleri