Beta Yayınevi Yönetim Devlet Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Beta Yayınevi Yönetim Devlet Kitapları

İşletmelerde Stratejik Yönetim-S. Kadri Mirze Bölüm 1: Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar Bölüm 2: Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Bölüm 3: Dış Çevre Analizi Bölüm 4: İşletme Analizi Bölüm 5: Çevre Unsurlarının Ölçülm...

Kitap Türleri