Akdem Yayınları Araştırma kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Akdem Yayınları Araştırma

Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi (129-1481) “Münecimbaşı Tarihi” adıyla ün kazanmış olan Camiü’d-düvel, daha çok “Sahaifü’l-ahbar” unvanıyla ve yazılışından kısa bir süre sonra hazırlanan Türkçe tercümesi ile tanınır. Genel dünya tar...

Kitap Türleri