Akademi Çocuk Tüm Dersler Kitapları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Akademi Çocuk Tüm Dersler Kitapları

"Ülkemizde matematik dersi zor, sıkıcı ve sadece geçer not almak için çalışılan bir derstir. Soruların çözümündeki bitmek bilmeyen işlemler öğrencilerimizi neti, neden yaptığını düşündürmekten uzaklaştırdığı gibi, dersin esas kazanım...

Kitap Türleri