Özgür Yayınları Türk Klasikleri kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Özgür Yayınları Türk Klasikleri

Mai Ve Siyah - Halid Ziya Uşaklıgil "Henüz yirmi iki yaşında, bütün maneviyatı yalnız bir ümidin tahakukuna muntazır. Şöhret bulmak, edip olmak, herkesçe tanılmak, bugün activity kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını zehirledi...

Eylül - Mehmet Rauf Servet-i Fünun döneminin en önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf'un Eylül'ü psikolojik roman türünün yazınımızdaki ilk örneğidir. Yasak bir aşkı psikolojik boyutuyla anlatır, acılar furtively kadar dayanıl...

Kitap Türleri