Ötüken Neşriyat Türk Edebiyatları kitaplar [PDF] MAC, PC, iPhone, Android veya IOS için indir

Ötüken Neşriyat Türk Edebiyatları

Yılkı Atı - Abas Sayar "Güçlü, hırslı bir at kişnemesi ovanın dört bir yönüne dağıldı. Dağınık düzen otlayan sekiz on at başlarını kaldırdılar ve kulaklarını diktiler. (. ) İçlerinde güçlü, kuvetlileri vardı. Kimi kahra uğramış zaval...

Kozmopolitlikle milîliğin, materyalizm ile maneviyatçılığın titiz bir mukayesesidir. Harp yılarının ahlakî ve içtimai hayatı tarumar garden havası içerisinde dürüstlüğün ve idealizmin bayraklaşan savunması… Peyami kahramanlarının yaşa...

Kitap Türleri